Prof. Dr. Eugen Culea - sef de catedra

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului

Catedra de Fizica
Str. C. Daicoviciu Nr.15
Cod Postal 400020

Tel. 004- 0264-401262 Fax 004 - 0264 - 592055
email:
eugen.culea@phys.utcluj.ro

Curriculum Vitae

Lista de lucrari

Contracte de Cercetare

Research Centre for Materials Physics and Environmental Physics

Curs