Lista de Lucrari

 

Lucrari didactice

 1. I. Cosma, .Demostratie accesibila elevilor, Gazeta Invatamintului,nr. 799, p.5, (1965).
 2. L. Nagy, I. Cosma. E. Hanga, Indrumator pentru lucrari practice de fizica, Editat, Institutul Politehnic Cluj, (1965).
 3. C. Codreanu, I. Cosma,..., Indrumator practic de fizica, vol. I, Ins. Politeh. Cluj,  (1969).
 4. C. Codreanu, I. Cosma,..., Indrumator practic de fizica, vol. II, Ins. Politeh. Cluj, (1970).
 5. Ioan Cosma, FIZICA, vol. I. Institutul Politehnic Cluj, (1975).
 6. Ioan Cosma, Fizica, vol. I, editie revazuta si completata, Institul Politehnic Cluj, (1976).
 7. I. Cosma, s.a. FIZICA-Indrumator pentru lucrari de laborator, I.P.Cluj-Napoca, (1979).
 8. V. Maier. R. Cret, E.Micu, I. Cosma, Tehnologie Electronica-Lucrari practice, partea I-a, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, (1982).
 9. Ioan Cosma, FIZICA, vol. II, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, (1984).
 10. C. Codreanu, I. Cosma, & al. FIZICA-Culegere de probleme, vol. I, I.P. C-N, (1987).
 11. C. Codreanu, I. Cosma, & al. FIZICA-Culegere de probleme, vol. II, I.P.C-N, (1990).
 12. Ioan Cosma, Tania Ristoiu, FIZICA APLICATA -Probleme rezolvate-, U.T.pres.

 

Lucrari stiintifice

 1. I. Cosma, Studiul Proprietatilor Magnetice la unele sisteme metalice ternare pe baza de nichel. Teza de doctorat, Institutul de Fizica Atomica, Bucuresti, (1971).
 2. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagnetismul aliajelor ternare de Ni-Cu-Zn, Studia Universitatis, Cluj, Seria Math. Phys. I. 89, (1966).
 3. C. Codreanu, I.Cosma, & al. Termistori ceramici pentru temperaturi inalte. Sesiunea Stiintifica a Institutului Politehnic Cluj, Comunicari, (1966).
 4. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagneizm splavov na osnove nikelea, Trudi X-oi mejdunarodnoi konferentia po nizkih temperaturi, Moskwa, Tom IV, 331, (1967).
 5. I. Cosma, I. Pop, L'Antiferomagnetisme des alliages ternaires de nickel-cuivre- manganese, Studia Universitatis Cluj, seria Math. Phys. 85, (1968).
 6. I. Cosma, Ordonare ferimagnetica in aliaje ternare, Buletinul Stiintific al Institutului Poitehnic Cluj, 11, 85, (1968).
 7. I. Cosma, R. Orban, V. Suciu, Proprietatile optice ale perlelorde sticla folosite la obtinera foliilor reflectorizante, Bul. St. al Institutului Politehnic, Cluj, 12, 15, (1969).
 8. I. Cosma, Studii magnetice asupra aliajului Ni50 Cu30 Si20, Ses. st. Inst. Pedag. Oradea (1969).
 9. I. Cosma, I. Pop, Comportament magnetquie des alliages ternaires de Ni-Cu avec Zn, Si, Au, Prezentare, Congresul Sect. de Magnetism al Soc. Germane de Fizica, Salzburg, (1971).
 10. I. Pop, I. Cosma, Compotament ferimagnetique des alliages ternaires de Ni-Cu avec Zn, Si, Au, Zeit. fur Angev. Phys. 32 Band, 3 Herft, 250, (1971).
 11. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Bul. St. al Institutului Politehnic Cluj, 14, 423,  (1971).
 12. I. Cosma, Proprietatile magnetice ale aliajelor Ni-Cu-Zn sub punctl Curie, Comunicare, Simpozionul Societatii de Stiinte Fizice si Chimice, Cluj, (1971).
 13. Ileana Lupsa, I. Cosma, M. Vancea. Comportarea magnetica a unor semiconductori pe baza de tetraoxid de vanadiu, Bul. St. al Institutului Politehnic Cluj, 447, (1971).
 14. V. Ille, P. Petrina, I. Cosma, Determinari experimentale ale reactiunilor marginale la placi plane oblice, Bul. St. al Institutului Politehnic Cluj , 321, (1971).
 15. I. Cosma, E. Burzo, Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si, Solid State Communications, vol. II, 585, (1972).
 16. I. Cosma, I.Pop, Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, International Journal of Magnetism, 3, 51, (1972).
 17. I. Cosma, I. Muresan, Utilizarea radioizotopilor in cercetarile de hemodinamica, Comunicare, Simpozionul Uniunii Societatilor de Stiinte Medicale, Cluj, (1972).
 18. I. Cosma, Magnetic properties of  Ni-Cu-X ternary alloys (X is Au, Zn, Al, Si), Proceedings of  International Conference on Magnetism, Moscow, vol. II, 273, (1973).
 19. I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys, Physics Letters, 49 A, 87, (1974).
 20. C. Codreanu, M. Vancea, L.Trufinescu, I. Cosma,  A.Bugeac, Termistoare perla miniaturizate si utilizarea lor pentru controlul temperaturii, Comunicare, Ses. St. Inst. Politehnic Cluj, (1974).
 21. I. Cosma, Magnetic Properties of Ni-Cu-Zn alloys, Comunication. Symposium on Solid State Physics, Timisoara, (1974).
 22. C. Codreanu, M. Vancea, I. Boskovits, I. Cosma, Bead thermistors and their use for temperature control, Comunic. Syimpossium on Solid State Physics, Timisoara, (1974).
 23. I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea, A temperature dependence electric conductivity device, in 77-1500 K range. Comunic. Symposium on Solid State Physics, Timisoara, (1974).
 24. E. Moldovan, I. Boskovits, I. Cosma, V. Suciu, The effect of composition and processing on the electrical rezistivity of Cu-graphite composites, Comunicare, Symposium on Solid State Physics, Timisoara (1974).
 25. I. Cosma, I. Boskovits, Antiferomagnetismul compusului intermetalic NiMn, Lucrarile Primei Conferinte de Magnetism, Iasi, 265,  (1974).
 26. I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, Influenta extraelectronilor metalelor nemagnetice asupra comportarii paramagnetice a aliajelor Ni-Cu-Al, Lucrarile Primei Conferinte de Magnetism, Iasi, 260, (1974).
 27. I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea, Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 27/2, 113, (1975).
 28. I. Muresan, I. Cosma, T. Holan, M. Miclutia, I. Vincze, Metoda fizico-matematica in studiul unor probleme de hemodinamica cerebrala, Simpozionul "Aplicatii ale matematicii in medicina, biologie si farmacie", Cluj, (1975).
 29. M. Vancea, I. Cosma, I. Boskovits, Termistoare de masura obtinute prin tehnica laser, Comunicare, Consfatuirea ICEFIZ, Bucuresti, (1975).
 30. I. Cosma, I. Ghiran, Folosirea metodelor electrocalorimetrice la determinarea puterii calorifice a combustibililor lichizi si solizi. Comunicare, Simpozionul 100 de ani de la incheierea "Conventiei Metrului", ASIT, Cluj, (1975).
 31. E. Moldovan, I. Boskovits, I. Cosma, V. Suciu, Studiul conductivitatii electrice la unele materiale compuse din sistemul cupru-grafit, Lucrarile Conferintei Nationale de Metalurgia Pulberilor, Cluj, vol. 3, 137, (1978).
 32. I. Cosma, Momentul magnetic in aliajele Ni-Cu-Zn, Lucrarile Simpozionului National de Fizica Solidului, Cluj-Napoca, 281, (1978).
 33. I. Cosma, Comportarea magnetica a aliajelor ternare Ni-Cu-Au, Lucrarile Sesiunii Jubiliare a Intstitutului Politehnic Cluj, M, V, 154, (1978).
 34. O. Pop, L. Stanescu, I. Cosma, A. Giurgiu, Comportarea electrica si magnetica a feritelor granate mixte de Er si Sn. Comunicare, Colocviul National de Fizica si Tehnologia Materialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, (1980).
 35. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, Comportarea magnetica a aliajelor diluate Ag-Mn, Comunicare, Colocviul National de Fizica si Tehnologia Mareialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, (1980).
 36. I. Cosma, Catadioptri, retroreflexia si foliile reflectorizante, Lucrarile Simpozionului National de Fizica "Mijloace de Invatamint de Conceptie Proprie", Iasi, 119, (1981).
 37. I. Cosma, Studiul comportarii materialelor magnetice, Lucrarile Simpozionului National de Fizica " Mijloace de Invatamint de Conceptie Proprie", Iasi, 252, (1981).
 38. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, Electron paramagnetic resonance study of some Ag-Mn solid solution, Revue Roumaine de Physique, 26, nr. 4, 391, (1981).
 39. G. Szots-Polak, Mmarinescu, I. Cosma, Aliaje magnetice speciale cu aplicatii la termostate, Revista Constructia de Masini, Bucuresti, anul XXXIII, 9, 449, (1981).
 40. I. Cosma, Realizarea si studiul unei pompe de caldura, Comunicare la Sesiunea stiintifica interna, Institutul Politehnic Cluj, (1982).
 41. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions, Phys. Status Solidi, (a), 77, 127, (1983).
 42. I. Cosma, Bobina ce produce un camp magnetic cu H dH/dx = constant, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 35, nr. 5, 494, (1983).
 43. P. Lucaci, I. Cosma, Tranzitiile de faza si momentele magnetice efectivein aliajele (Nio.8Cuo.2)1-xPdx , Lucrarile Conferintei Nationale de Magnetism, Iasi, 155, (1983).
 44. O. Pop, L. Stanescu, I. Cosma, A. Giurgiu, M. Vancea, Comportrea eletrica si magnetica a feritelor granare mixte Er3 Fe5-x Snx O12 ,Studia Univ. Babes-Bolyai, Cluj, Physica, 45, (1985)
 45. I. Cosma, Calculul unor condensori solari sub forma de placi si folii. Comunicare, Sesiune interna, Insstitutul Politehnic, Cluj-Napoca, (1986).
 46. R. Mutean, I. Cosma, Comportarea magnetica a aliajelor (Ni-Cu)0.8-xMnx, Comunicare, Sesiune interna, Institutul Politehnic, Cluj-Napoca, (1986).
 47. R. Muntean, P. Lucaci, I. Cosma, Aliaje magnetice pentru relee termice, Comunicare, Sesiune Interna, Institutul Politehnic, Cluj-Napoca, (1986).
 48. I. Cosma, R. Muntean, P. Lucaci, Tranzitia fero-para si momentele magnetice efective in aliajele (Nio.92 Mno.o8)1-x Cux , Bul. St. Institutul Politehnic, Cluj-Napoca, 27-28, 55 (1985).
 49. I. Cosma, Momentul magnetic in solutiile solide Ni1-x-y Cux My , unde M este Si, Al, Zn sau Au. Al III-lea Colocviu National de Fizica si Tehnologia Marerialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, 328,  (1988).
 50. I. Cosma, Cuptor in arc de argon cu turnare prin absorbtie, Al III-lea Colocviu National de Fizica si Tehnologia Marerialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, 328, (1988).
 51. I. Lupsa, E. Burzo, I. Cosma, Proprietatile magnetice ale aliajelor Nio.8Pdo.8-xDx, D=Ge, Si,Cu Progrese in Fizica, Constanta, (1988).
 52. I. Cosma, Magnetic moment in Ni-Cu-Zn alloys, Studia Univ.Cluj, ser. Physica, 64, (1988).
 53. I. Cosma, Metoda experimentala pentru studiul modurilor longitudinale de vibratie, Lucrarile Simpozionului "Vibrotehnica", Cluj, 28, (1988).
 54. Al. Nicula, A.V. Pop, L. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic investigation as  function of heat treating in the Gd-Ba-Cu-O system. Studia Univ. Cluj, ser. Physica, 34/1,  70, (1989).
 55. I. Cosma, Calculul unor bobine cu gradient constant al campului magnetic, Lucrarile Conferintei de Matematica si Mecanica, Cluj, 557, (1988).
 56. I. Cosma, Condensori solari sub forma de placi si folii, Lucrarile Connferintei Nationale de Fizica, Cluj, 222, 1990.
 57. I. Cosma, Metoda si instalatie pentru studiul undelor longitudinale stationare, Lucrarile Conferintei Nationale de Fizica, Cluj, 282, (1990).
 58. Al. Nicula, A.V. Pop, L.V. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic properties investigated by E.P.R. and static susceptibility in the superconducting system Y1-xGdx Ba2Cu3Oy , Proceding of 25th Congress Ampere, Stuttgart, 284, (1990).
 59. Al. Nicula, A.V. Pop, Al. Darabont, I. Cosma, Static susceptibility and magnetisation measurements on the high Tc-superconductor system Y1-xGdxBa2Cu3Oy , Studia Univ. Cluj, 35-2, 72, (1990).
 60. I. Cosma, V. Pop, I. Ardeleanu, Sisteme de compensare pentru balante magnetice, Comunicare, Conferinta Nationala de Fizica, Brasov, (1991).
 61. V. Pop, I. Cosma, I. Ardeleanu, Asupra interactiunii dintre un magnet bara si curentul electric dintr-o bobina, Analele Univ. Oradea, 26 (1991).
 62. A.V. Pop, I. Cosma, Al. Darabont, V. Pop, L. Giurgiu, Susceptibilitatea magneticaa statica si constanta de cuplaj in supraconductorii "1 2 3", Volum, Al IV-lea Congres National de Fizica si Tehnologia Materialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, 196, (1992).
 63. I. Cosma, Mathematical and experimental model for compressional standing waves in solids, Poster, First European Congress, of Mathematics, Paris, (1992).
 64. I. Cosma, Mathematical and experimental model for compressional standing waves in solids, Bull. for Appl. Math., Budapest, B A M, 803 [LXII], 97, (1992).
 65. A.V. Pop, L.V. Giurgiu, I. Cosma, Al. Darabont, Gh. Ilonca, Paramagnetismul Gd3+ si supraconductibilitatea in sistemul Y1-xGdxBa2Cu3O7-d, Comunicare, Conferinta de Materiale Magnetice si Supraconductoare, Cluj, (1992).
 66. I. Cosma, L. Nagy, Computable model oc coil producing a constant gradient magnetic field, Bulletin for Applied Mathematics, Budapest, 201, (1994).
 67. A.V. Pop, D. Ciurchea, V. Pop, I. Cosma, Gh. Ilonca, Fluctation conductivity and Hall effect measurements in Y1-xGdxBa2Cu3O7-d superconductor, Supercond. Sci.& Technol. 7, 558, (1994).
 68. I. Cosma, Torsional waves in solids, Procedings of International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Cluj-Napoca, 147, (1994).
 69. I. Cosma, Experimental method for direct observation and study of longitudinal normal modes of vibration, Procedings of "XIth Danubia Adria Symposium on experimental Methods in Solid Mechanics", Baden-Vienna, 25, (1994).
 70. I. Cosma, Physics as fundamental science and discipline of education, Poster, International Conference "Thinking Science for Teaching": The Case of Physics, Rome, (1994).
 71. I. Geru, A.V. Pop, L.A. Knopco, Gh. Ilonca, V. Pop, I. Cosma, E.S.R. and magnetic susceptibilities in the 2223 superconductors, Romanian Reports in Physics 47, 8-9-10, 709 (1995).
 72. I. Ardeleanu, I. Barbur, I. Cosma, Gh. Borodi, A. Veres, Studii structurale si magnetice ale compusilor antiferomagnetici de tipul Pb2Mg1-xMnxWO6, Anal. Univ. Oradea, Tom V, 19, (1995).
 73. I. Cosma, T. Ristoiu, Consideratii privind antenele de tip retea zonata pentru receptia emisiunlor TV-satelit, Analele Universitatii, Oradea, Tom V, 75, (1995).
 74. I. Cosma, Retroreflectors for Scochlite foils and their photometric characteristics, Poster, 2-nd International Conference on Photo-Excited Processes and Applications, Jerusalem, Sept. (1995).
 75. E. Culea, A. Pop, I. Cosma, Magnetic behaviour of  xGd2O3(1-x)NaO2B2O3 glasses, Journal of Magmetism and Magnetic Materials, 157/158, 163, (1996).
 76. I. Ardeleanu, I. Barbur, A. Veres, G. Borodi, I. Cosma, Structural, electric and magnetic studies on Pb2Mg1-xMnx WO6-type compounds, Journ. of Marerials Sci. Letters, 16, 1735, (1997).
 77. I. Cosma, Teoretical and experimental model for the study and direct visualisation of the longitudinal stationary waves in solid bodies, Internat. Inventions Conf. Oct. 9-13, Iassy, (1996).
 78. S. Simon, S. Filip, I. Cosma, I. Bratu, I. Ardeleanu, IR, EPR and magnetic studies on        xGd2O3(1-x) (Bi2O3GeO2) glasses, 15th General Conference of the Condensed Matter Division Baveno-Stresa, Lago Maggiore, Italy, April 22-25, p. 72, (1996).
 79. I. Cosma. I. Ghetie, Paramagnetismmul unor oteluri-carbon si a unor oteluri inoxidabile,        Al  V-lea Colocviu National de Fizica si Tehnologia Materialelor Cristaline si Amorfe, Iasi, Volum, 14, (1996).
 80. I. Cosma, Physics - a fundamental science, didactic discipline and base of scientifical and technical culture, The International Service Teacher Training, June, Cluj-Napoca, (1996).
 81. E. Culea, T.Ristoiu, I. Cosma, Magnetic behaviour of 0.8 (V2O5- Cu O)-0.2As2O3, Balcan Physics Letters, 5,  p. 856, (1997).
 82. I. Cosma, T. Ristoiu, I. Ghetie, Magnetic behaviour of some usual and stainless heat resisting steels. Poster, 3-rd General Conference of the Balcan Physical Union, Cluj, 2-5 Sept. (1997).
 83. I. Cosma, Metoda experimentala si model fizic pentru studiul undelor stationare longitudinale in solide, Lucrarile Sesiunii Stiintifice Jubiliare "25 Ani de Invatamint Tehnic SuperiorAradean" a Universitatii "Aurel Vlaicu", din Arad, Editia a IV-a, Volumul III, Fizica-Chimie, 154, (1997).
 84. I. Cosma, T. Ristoiu, S. Nicoara, Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas fo receiving satelite TV signals, Proceedings of "MELECON'98", 9th  Mediteranean Electrotechnical Conference, Tel-Aviv, 270, (1998).
 85. I. Cosma, Noi, scoala si eclipsa de Soare din 11 August 1999, Lucrarile Simpozionului " Interdisciplinaritatea in Predarea Stiintelor Naturii" Cluj_napoca 1999
 86. S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu, I. Cosma, Structure and magnetic properties of Bi2O3-GeO2-Gd2O3, glasses. Solid State Communications 116, 83, (2000).
 87. I. Cosma, Mathematical model for torsional waves, Bulletins for Applied & Computer Mathematics, BAM-1774, 57-64, (2000).
 88. R. Redac, C. Sbarciog, I. Cosma, G. Borodi, I. Pop, Structural and magnetic properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-d superconducting compounds, Mod. Phys. Lett. B, 14, Nos. 7&8, 285, (2000).
 89. I. Cosma, T. Ristoiu, Paramagnetic behaviour os some usual and stainless heat resisting steels, Acta Technica Napocensis, Ser. Appl. Math.and Mechanics, 43-47, 19, (2000).
 90. R.Pop, V. Simon, I.Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements. Mod.Phys.Lett.B, 15,1231-1236 (2001).
 91. R.Pop, V. Simon, I. Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing iron ions. Studia Univ. Babes-Bolyai, Ser. Physica, 46-34 (2001).
 92. I. Cosma, A. Cosma, Catadioptric systems for "honey comb" retroreflecting array and their photometric characteristics, Phys. J. N.U.B.M., 1, 53-58, (2001).
 93. R. Pop, V. Simon, M. Coldea, I. Cosma, Magnetic properties of heavy glasses containing MnO, Phys. Journ. North University of Baia Mare, 1, 74-79, (2001).
 94. I. Cosma, Multiple resonance and normal modes of longitudinal vibration in helix springs and in other material periodic structures, Acta Tehnica Napocensis, Sect. Machine Construction, Materials, Vol.45, Part I, MATEHN'02, 279-283, (2002).
 95. I. Cosma, S. Nicoara, Cathodic methode for improving the anticorrosive protection of autovehicle bodies, Acta Tehnica Napocensis, Vol 45 Part II ,661-664, (2002).
 96. I. Cosma, Entropia si legile proceselor psiho-fizice, Comunicare, Congresul Academiei Americano-Romane de Stiinte si Arte, Sectiunea Fizica, Oradea, (2002).
 97. C. Craciun, M. Rusu, L. David, O. Cozar, D. Rusu, I. Cosma, Spectroscopic and magnetic investigation of one uranium(IV)-polyoxotungstenate complex, Journ. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 252, No. 1(2002) 145-149
 98. I. Cosma, A. Cosma, Natural-entropic model for personal income taxation, Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Siinte Fizice, Vol.XLIV, 101-105 (2003).
 99. I. Cosma, Model  natural de impozitare a veniturilor si salariilor bazat pe  legea entropiei, Economie teoretica si aplicata nr 376, p. I-IV,  2004. Supliment la ziarul “Economistul”.
 100. I.Cosma, Magnetic behaviour of homogenous ?-NiMn compound, Comunicare, Physics Conference TIM-04, Timisoara, (2004). Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Siinte Fizice, sub tipar, (2004).
 101. I. Cosma, A. Cosma, Andreea Cosma, Entropy and the laws of psichophysical processes, Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV, 57-60, 2004.
 102. I. Cosma, Model fizic pentru descrierea valurilor  tsunami. Comunicare, “Contributii ale Fzicii Clujene ” Simpozionul “Anul Mondial al Fizicii-2005”. Ecotera, 2005 (sub tipar).
 103. I. Cosma, Entropy in sensorial systems and the intensity level of psychophysical sensations, Comunocare, Conferinta Nationala de Fizica (CNF2005-TPPE2005) Bucuresti, 2005.
 104. I. Cosma, Phenomenological Model for Tsunamis Waves, Comunicare, Conferinta Nationala de Fizica (CNF2005-TPPE2005) Bucuresti, 2005.
 105. I. Cosma, E. Culea, S. Nicoara, T. Ristoiu, A. Cosma,  Applied Science versus Science for Science– The Case of Physics Teaching, Lectie invitata, Conferinta Nationala de Fizica (CNF2005-TPPE2005) Bucuresti, 2005.
 106. I.Cosma, E. Culea, Simona Nicoara, Tania Ristoiu and A. Cosma Applied science versus sciences for sciences. The case of physics, 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, Romania, 12-15 September, 2005. Proceedings, p. 154
 107. E. Culea, I. Bratu, M. Bogdan, L. Giurgiu, I. Vida-Simiti, I. Cosma, L. Pop, M. Bosca, Structure and Properties of some Bismuthate Vitreous Systems Containing Rare Earth Ions, Prezentare, Conferinta Nationala de Fizica (CNF2005-TPPE2005) Bucuresti, 2005.
 108. I. Cosma, Physical and Mathematical Model for Tsunamis Waves, Comunicare, Conferinta Internationala de Fizica -TIM2005.
 109. I.Cosma, Entropy in sensorial systems and the intensity level of psychophysical sensations, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.67, No. 4, 2005, pp.131-138
 110. I.Cosma, E. Culea, Simona Nicoara, Tania Ristoiu, A. Cosma, Applied science versus “sciences for sciences” The case of physics teaching,U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.67, No. 4, 2005, pp.157-163.
 111. Ioan Cosma. Asupra dinamicii valurilor Tsunami, Conferinta Internationala Pavel Dan Sebes 2006, Lucrari pag. 91-99.
 112. Ioan COSMA, Diana I. POPESCU, Iulian LUPEA, Ioan Adrian COSMA, Experimental Method for Visualization and Dynamical Model for Study of Compressional Waves and Vibration Modes. SISOM-2006 Bucuresti, Procedings, p. 107-112.
 113. I.Cosma, Physical model for tsunamis waves Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Fizica, Vol. 145-152, 2005.
 114. Ioan COSMA, Diana I. POPESCU, Theoretical and experimental modeling and study of compressional wave motion in periodical structures, Int. Conf. Tim-2006, Timisoara.

 

Inventii

 1. M. Ionescu, I. Cosma, M. Petrina, C. Bia, Dispozitiv pentru verificarea verticalitatii glisarii peretilor la cladiri industriale, Brevet de Inventie 59382/ 1974. Romania.
 2. C. Codreanu, M. Vancea, I. Cosma, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea de termistoare tip perla, Brevet de Inventie 68105/1974, Romania.
 3. T. Madarasan, I. Cosma, Variator de turatie cu autoreglare, Brevet de Inventie, 87222/1984.
 4. I. Cosma, Variator automat de turatie, Brevet de Inventie, 87395/1985, Romania.
 5. I. Cosma, Metoda de protectie catodica anticoroziva a automobilelor, Brevet de Inventie, 96756/1987. Medaille d'Argent , 3-eme Salon d'Inventions, Iassy, Romania, (1966).
 6. I. Cosma, Metoda si dispozitiv pentru studiul undelor stationare longitudinale in solde, Brevet de Inventie, 98087/1988, Romania.

 

Inovatii

 1. I. Cosma, C. Codreanu, M. Vancea, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea termistoarelor tip perla miniaturizate cu protectie fata de mediile acide, Min. Educ.si Inv. Inst. Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 31, (1972).
 2. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Min. Educ. si Inv. Inst. Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 58, (1973)
 3. I. Cosma, P. Lucaci, Aliaje de nichel-titan cu memorie mecanica, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 123 (1984).
 4. I. Cosma, Cuptor in arc de argon cu turnare prin absorbtie, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 124 (1984).

 

Contracte de cercetare

 1. Contract nr. 17/1970, Cercetari in faza de laborator a unor materiale sinterizate destinate confectionarii barelor de incalzire ale masinilor de lipit saci din folii de materiale plastice. Beneficiar: Combinatul de ingrasaminte azotoase Tirgu Mures.
 2. Contract de cercetare nr.22/1972, etapa 1974, Produse sinterizate pe baza de cupru- grafit sau alte elemente, Etapa 1975, Produse sinterizate pe baza de wolfram-cupru. Beneficiar: C.N.S.T.
 3. Contract de cercetare nr. 76/1976. Elaborari de materiale pentru fabricarea sculelor destinate prelucrarilor prin electoeroziune. Beneficiar: Sinterom Cluj.
 4. Contract de cercetare nr.106/1977. Cercetari pentru introducerea in fabricatie a electrozilor de electroeroziune, Beneficiar: Sinterom Cluj.
 5. Contract de cercetare nr. 141/1977. Pastile de frana sinterizate pentru avioane. Beneficiar: Sinterom Cluj.
 6. Contract de cercetare nr. 49/1977. Cercetari pentru elaborarea materialelor pe baza de wolfram pentru scule de eletroeroziune. Beneficiar: Intreprinderea Mecanica, Sadu, Gorj.
 7. Contract de cercetare nr. 81/1978. Studiul variatiei termice a rezistentei densuprafata si volum si constantei dielectrice pentru unele materiale dielectrice indigene, intre 77-300oK. Beneficiar: Universitatea Baaes-Bolyai, Cluj.
 8. Contract de cercetare nr. 42/1978. Studii si experimentari privind tehnologia depresare izostatica a pieselor ceramice pentru sigurante tubulare. Beneficiar: I.C.P.E. Bucuresti.
 9. Contract de cercetare nr. 197/1978. Studiuln rezistentei mecanice pe corpuri ceramice presate izostatic si loturi experimmentale. Beneficiar: I.C.P.E. Bucuresti.
 10. Contract de cercetare nr.69/1979. Sinterizarea electrozilor folositi la masinile de prelucrat prin electroeroziune. Beneficiar: Intreprinderea de suruburi, Targu Secuiesc.
 11. Contract de cercetare nr. 147/1979. Cercetari privind elaborarea in faza de laborator si pilot a inelelor ceramice de etansare pentru industria chimica. Beneficiar: Intreprinderea de matrite si piese din fonta. Odorheiul Secuiesc.
 12. Contract de cercetare: nr. 85/1979. Cerceetari privind realizarea unor aliaje cu proprietati feromagnetice si temmperaturi Curie determinate. Beneficiar: I.C.S.I.T.P.S.C. Bucuresti.
 13. Contract de cercetare nr. 164/1979. Prepararea si studiul unor vitroceramici ferimagnetice. Beneficiar: C.N.S.T. - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.
 14. Contract de cercetare nr. 104/1980. Realizarea de termistoare de masura pentru instalatiile de supraveghere a temperaturii in silozuri. (3000 buc.). Beneficiar: Institutul National de Metrologie Bucuresti.
 15. Contract de cercetare nr. 47/1981. Cercetari pentru realizarea unui lot de 100 termistoare de masura pentru aparate de analiza a gazelor de esapament Beneficiar:Intreprindra de reparatii auto, Cluj- Napoca..
 16. Contract  nr. 73/1981. Cercetari privind elaborarea unui lot de 300 termistoare de masura. Beneficiar: Institutul Politehnic Bucuresti.
 17. Contract  nr. 124/1981. Caracterizarea fizicomecanica a vitroceramului de tip transilvanit. Beneficiar:Inst. de cercetare si proiectare tehnologica pentu sticla si ceramica, Filiala Cluj.
 18. Contract de cercetare nr. 140/1981. Elaborarea de termistoare pentru masurarea si controlul temperaturii silozurilor. Beneficiar: Institutlu National de Metrologie Bucuresti.
 19. Conventie nr. 91/1982. Bilanturi termice. Beneficiar: Insitutul de Invatamint Superior Targu Mures.(M.E.I.)
 20. Contract nr. 47/1983. Cercetari pentru elaborarea unui lot de 400   termistoare de masura. Beneficiar: Institutul National de Metrologie -Filiala Cluj
 21. Contract de cercetare nr. 14/1984. Etape 1984 si 1985. Realizarea de termistoare de masura pentru instalatiile de supraveghere a temperaturii in silozuri. Beneficiar: Institutul National de metrologie Bucuresti.
 22. Contract de cercetare nr.160/1986. Etape 1986, 1987 si 1988. Realizarea de noi termistoare pentru supravegherea temperaturii in silozurile de cereale. Beneficiar: Institutul de Metrologie Bucuresti.
 23. Contract de cercetare nr. 13/1989. Etapele 1989 si 1990. Realizarea de termistoare de masura pentru instalatiile de supraveghere si masurare automata a temperaturii insilozuri.Beneficiar: Institutul de Metrologie Bucuresti.
 24. Contract de cercetare nr. 50 F/1991. Etapele 1991 si 1992. Cercetari privind proprietatile electrice si magnetice ale unor materiale metalice si oxidice. Beneficiar: Ministerul Invatamantului si Stiintei.
 25. Contract de cercetare 3003/C3 /1994. Calculul bobinelor ce creeaza campuri magnetice cu gradient constant. Beneficiar; Ministerul Educatiei Nationale.
 26. Grant de cercetare nr.107/1996. Studiul comportarii Magnetice a sticlelor continand ioni ai pamanturilor rare. Beneficiar: Ministerul Educatiei Nationale.
 27. NATO-Collaborative Research Grant, No. 960726, Code 8504 (+ 8503. ”Development of Second Generation Wear-Resistant Coatings”. Period 1997-2000. Co-ordinator Prof. S. L. Rohde, University of Nebrasca-Lincoln, USA, Colaborators: Prof. I. Cosma, Technical Univ. of Cluj-Napoca, Romania, Prof. A. Matthews Univ.of Hull, UK