Conferentiar Dr. Petru Pascuta

 

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca
Facultatea De Stiinta si Ingineria Materialelor
Catedra de Fizica
Str. C Daicoviciu Nr.15
Cod Postal 400020

Tel. 004- 0264-401262 Fax 004 - 0264 - 592055
email:
Petru.Pascuta@phys.utcluj.ro

Domenii de interes

  • Obtinerea unor noi materiale vitroase dopate cu ioni 3d si 4f cu posibile aplicatii in electronica si telecomunicatii;
  • Caracterizari structurale ale unor sisteme vitroase prin masuratori de spectroscopie FTIR, spectroscopie Raman, Rezonanta Paramagnetica Electronica;
  • Dezvoltarea de faze cristaline in sistemele vitroase prin aplicarea unor tratamente termice (vitroceramici) si studiul proprietatilor fizice si structurale ale acestora.

 Curriculum Vitae

Lista de lucrari

PN II IDEI 532/ 2009

Research Centre for Materials Physics and Environmental Physics